Återbud och rida igen

Återbud
Återbud till lektion ska lämnas så tidigt som möjligt, gärna via sms. Lektioner som avbokats minst två timmar innan lektionen börjar kommer inte debiteras. Missade lektioner kan dock inte ridas igen i efterhand.