Säkerhetsregler

Säker hästhantering – för din skull 

 • Använd alltid hjälm fastsatt med hakband när du rider på IsKrokens anläggning.
 • Gå i stallet, spring inte.
 • Tala i samtalston.
 • Håll ordning, lägg tillbaka alla saker på sina platser.
 • Stallgången ska alltid vara fri. Utrustning, redskap, täcken, hjälmar ska hängas upp.
 • Hjälp varandra att ta hand om nykomlingar.
 • Hästarnas välmående kommer alltid i första hand.
 • Vid körning av bil, visa hänsyn till alla – även de som inte rider.

Uppbindning

 • Vid all hantering eller skötsel ska hästarna stå uppbundna eller hållas av annan person.
 • Hästar med utrustning (sele, sadel) ska alltid vara uppbundna under uppsikt.
 • Bind hästen kort (ca 30cm) så att den inte kan fastna och få grimskaftet runt huvudet.

Släppa hästen i boxen

 • För in hela hästen i boxen och vänd den, släpp när du står emellan hästen och boxdörren.

Leda hästen

 • Hästen ska alltid ledas korrekt, det vill säga, under kontroll med föraren vid hästens bog.
 • Häst i grimma är alltid lika med grimma + grimskaft. Grimskaftet får aldrig viras runt handen!

Skötsel av hästen

Ta av täcke

 • Börja bakifrån – lossa bensnörena om sådana finns.
 • Lossa sedan under buken och sist bogspännet. Då ligger täcket hela tiden på plats och kan inte glida bakåt och skrämma hästen, genom att snörena fastnar runt benen.

Ta på täcke

 • Börja framifrån och dra täcket bakåt i läge.
 • Fäst bogspännet och därefter bukgjordar och eventuella bensnören.

Rida i skogen eller på vägar

 • Ta för vana att alltid vara två, helst tre. Då kan en stanna på platsen och den andra hämta hjälp, om något händer.
 • Meddela vilken väg ni tar och beräknad återkomst.
 • Vid körning eller ridning i mörker – använd reflexer och/eller belysning.
 • Vid ensamarbete, ha mobiltelefon till hands och ha regelbunden kontakt med någon.